Jdi na obsah Jdi na menu
 


Články

Příspěvky

Výroční zpráva 2019

8. 2. 2020

Rekapitulace zvířátek

příjem: 118

              3 psi

               1 holub

               17 ježků

 

umístěno: 79 koček

                    3 psi

                    1 holub

                    3 ježci

 

navráceno do původní lokality: 11 koček (kočičky se vracely po kastraci, budou nadále krmeny a v lokalitě jsou                                                   v bezpečí

                                                   1 pes - návrat k původnímu majiteli

 

PŘÍJEM je přednostně z obcí, se kterými máme na úřadech dohodu o přijetí zvířete do péče, a samozřejmě i zvířata ohrožena na životě a zraněná.

UMÍSŤUJEME - hledáme nové majitele formou nabídky na webových stránkách azylu, Facebooku, instagramu a formou inzerce mimo juiné i v pořadu "Chcete mně?". Dále doporučením našich příznivců směrem k jejich známým a také samotných členů spolku k lidem v jejich okolí.

ÚMRTÍ ZVÍŘAT je běžná situace v každém útulku a nevyhla se ani našemu. Množství zvířat zemře na virové onemocnění, infekce a následkem těžkých zranění. Nevíce ohrožena jsou koťata. Proto nabízíme pomoc při kastraci koček lidem, kteří krmí volně žijící zvířata. Koťata narozená těmto kočkám jsou téměř ve 100% plachá a tedy neumístitelná a péče o ně je velmi složitá. Navíc jejich narození jen roztáčí spirálu přemnožení.

V r. 2019 nás opustilo několik kočiček, které neměly štěstí na nový domov a musely dožít - některé z nich i prožít celý svůj život - v azylu.

 

Krom těchto smutných událostí ze života koček nám do křemíkového nebe odešli i naši další nepostradatelní pomocníci: pračka s telefonem (ti dva dokonce 2x), velký mrazák, lednička, kopírka i skartovačka, malá lednička na léky nás před svým odchodem do důchodu dlouhodobě varuje.

Ale ne vše je jen špatné. Usmálo se nás i štěstí. Jako jeden z mála útulků si nás vybrala nadace Slza zvířat a vzala nás pod svou ochranu. Několikrát nám darovala velké množství krmiva, jehož část putovala i na naše krmná místa. Sehnali nám )nové telefony, inkontinenční pleny (používáme do přepravek při převozu zvířat z veteriny a do karanténích klecí), čistící ubrousky, stelivo.

 

Pustili jsme se do budování Kočičího domova důchodců. Upřímně - měli jsme jen mlhavou představu, co vše nás čeká. Z objektu nakonec zůstaly prakticky jen zdi a střecha. Vše ostatní se buduje zcela nově. Je to velká zkouška nás všech, protože tohle musíme zvládnou při veškeré péči o zvířata, která je samozřejmě prioritou. Kdo někdy stavěl nebo přestavoval, má povědomost o fyzické náročnosti prací. Pro nás jako ženy je to nepředstavitelná dřina. Samy provádíme bourací práce a pak odvážíme na kolečkách suť do sběrného dvora.

Děkujeme všem, kteří se zapojili se vším se nám snaří v rámci svých možností pomáhat. A není to pomoc zanedbatelná. Dřeme dál a někdy si říkáme, zda to stojí za to. Ano, stojí, Neděláme to pro sebe, ale pro zvířata. Potažmo pro lidi, kteří si neví rady s nalezeným zvířátkem. Spousta opuštených zvířat má vysoký věk a s tím i téměř nulovou šanci na nový domov. A ten jim v potu a fyzickou dřinou tvoříme.

 

DĚKUJEME

 • České televizi
 • lidem, kteří nám pomáhají při různých akcích
 • dětem ze škol, které pravidelně navštěvujeme, a od dětí dostáváme dárky pro naše kočičky
 • těm, kteří dali šťastný domov zvířátkům z našeho azylu
 • prostě všem lidem, se srdcem na pravém místě, jimž není osud zvířat lhostejný a pomáhají podle svých možností. Tato pomoc je pro nás vwlmi důležitá. Už jen pocit, že nejsme na vše sami, je velmi povznášející a dává nám sílu k další práci.

 

Za Azyl Lucky

Jana Zárubová

 

 

Výroční zpráva 2018

10. 3. 2019

Rekapitulace zvířátek

příjem: 121 koček + 40 koček depozit Praha

               8 psů

               7 králíků

               19 ježků

 

umístěno: 79 koček + 40 koček depozitum Praha

                    7 psů

 

za duhový most odešlo: celkem 46 koček

                                             1 pes

 

navráceno do původní lokality: 22 koček  + 20 koček z depozita Praha

 

Obecné informace

 • opět jsme v únoru natáčeli pořad "Chcete mně?"
 • zřídili jsme nové depozitum v Lounech
 • zúčastnili jsme se dvou umísťovacích výstav. Na jedné nabízela naše kočičky depozitářka z Loun a byla neúspěšná. Na druhé pak naše depozitum Praha umístila jednu kočičku, další byla rezervována a v dohodnutém termínu odjela do nového domova.
 • uzavřeli jsme dohodu o pomoci bezprizorním kočičkám s městem Třebenice
 • naše depozitum v Mšených lázních se proměnilo na Ježčí vesničku, kde je pečováno o nemocné a jinak na životě ohrožené živé "jehelníčky"
 • plánujeme našim kočičkám otevřít nové prostory, které budou primárně určeny našim důchodcům. Tyto prostory však před přestěhováním kočiček  potřebují naléhavě opravit a dovybavit hlavně topením.
 • pokračujeme v pořádání přednášek na základních školách. Zájem dětí i jejich učitelů o naši činnost a ochranu přírody obecně je obrovský a nám to činí ještě větší radost.
 • pomáháme s odchytem a léčením kočiček ve vyloučených lokalitách, např. kauza Bílina

 

Finanční zabezpečení činnosti, které nám pomáhá zlepšit podmínky života našich svěřenců a pokrýt jejich často finančně náročnou léčbu po přijetí do azylu.

 • pořádáním aukcí darovaných věcí na Facebooku
 • prodejem darovaných věcí na výstavách - umísťovacích, vánočních trzích  nebo také např. lounské "Člověk v přírodě"
 • účastí v akci "Strom přání" - toto je pro nás opravdu velmi velká pomoc a my nemůžeme organizátorům dosti poděkovat za pořádání této akce a jejich čas, který jí věnují
 • finanční dary od drobných dárců přicházejících pravidelně i nepravidelně na naše účty a přispěvatelům do kasičky při akcích
 • hmotné dary (krmivo, stelivo, dřevo...)

 

Poděkování patří zejména

 • libochovické knihovně, která nám umožnila prodávat v charitativním krámku při Rozsvícení vánočního stromu
 • veterinárním lékařkám MVDr. Beranové, Tešnarové a Dubické, které se našim zvířátkům věnují bez ohledu na své pohodlí a ordinační hodiny
 • manželům Zedníkovým za darování dřeva z poražených stromů na jejich pozemku a také nařezání a naštípání na vhodné rozměry
 • studentům z Prahy, kteří nám darované dřevo nezištně dovezli a složili na místo
 • pánovi, kteřý nám bez nároku na jakoukoli odměnu vyrobil a na krmném místě sestavil "panelák" pro toulavé kočičky
 • p. Lence, která pro nás šije různé pelíšky, tunely, neprotékavé podložky
 • p. Lence (shoda jmen pouze náhodná), která nám do aukce mimo jiné vyrobila gelové svíčky
 • skutečným i virtuálním "adoptivním rodičům" našich kočiček
 • prostě děkujeme všem, kdo nám pomáhají podle svých sil a možností - seznam by byl dlouhý a stejně bych určitě na někoho zapoměla. Není malé pomoci, je jen snaha učinit kočičkám bez domova jejich úděl snesitelnější.

 

Za Azyl Lucky Jana Zárubová

 

Výroční zpráva 2017

31. 1. 2018

V r. 2017 jsme do azylu přijali 176 kočiček a 1 králíčka. V tomto příjmu je započítáno 49 kočiček, které jsme přijaly v průběhu června a července ze zrušeného útulku Felca Louny a dále 10 zvířátek, která byla do Loun odvezena k umístění do útulku po jeho uzavření.

Umístili jsme celkem 82 kočiček. Domov našel i králíček. Bohužel se nám z adopce vrátilo z nejrůznějších důvodů 5 zvířátek, ale 4 kočičky následně opětovně našly domov a již se k nám nevrátily.

I v tomto roce jsme se bohužel loučili s kočičkami nejen z důvodu adopce. K Velké kočce jsme vyprovodili celkem 40 kočiček. Jednalo se jak o kočičky z naší LDNK (depozitum pro kočičky pozitivní na FeLV a FIP), tak i kočičky staré, které za dobu umístění v azylu nikoho nezaujaly nebo byly plaché a zůstaly tak v azylu ke stravě a bytu na dožití.  Řadíme sem s nemalou lítostí i malá koťátka, která nepřežila strádání a úrazy v nepřátelském venkovním světě.

Do původní lokality bylo vráceno po kastraci celkem 54 kočiček.

K 31.12.2017 zůstává v azylu 62 kočiček, které hledají nový domov ať již fyzicky nebo alespoň virtuální adopcí. Ve virtuální adopci máme stále zařazeny kočičky chronicky nemocné a plaché, přesto se nebráníme jejich fyzické adopci v případě, kdy budou novými majiteli nabídnuty adekvátní podmínky.

Přestože máme stále mnoho neumístěných kočiček, pomáháme přes náš facebook s umístěním kočiček, o které již majitelé z nejrůznějších důvodů nemohou dále pečovat. Jedná se však výhradně o prosbu původních majitelů o pomoc uveřejněnou na našich stránkách, kdy se kočičky k nám fyzicky nepřijímají, ale odchází do nového domova z toho původního.

Celý rok probíhal i kastrační program. Celkem bylo vykastrováno 117 kočiček, z toho 107 platil přímo náš azyl. Zbytek byl hrazen obcemi, které kastraci požadovaly, formou faktur. Modelovým příkladem může sloužit akce v lokalitě Úštěku, kde jsme kastrační program aplikovali v lednu a únoru.

Pomáháme i jiným zvířátkům, která pomoc potřebují. Patří sem 4 ježci i již zmíněný králíček. Králíček byl pouze hračkou pro malou dívku a tak také vypadal. Jiná zvířátka mimo kočičky, malé pejsky a králíčka jsou u nás jen dočasně, než se nám podaří kontaktovat specializovanou záchranou stanici a domluvit převoz.

Množírny nás letos také zásobovaly – přijali jsme několik malých psů z nich odebraných.

Administrativu azylu jsme zatížili zejména v září, kdy provozovatelka azylu a jedna z dobrovolnic absolvovaly čtyřdenní školení odchytové techniky na veterinární fakultě v Brně a v září, kdy jsme požádali o registraci jako útulek na KVS. 

Finanční situaci azylu velkou měrou pomáháte zvládnout vy, naši příznivci. Svými silami se snažíme finance sehnat přes prodej výrobků našich i od vás v aukcích a lidových bazarech nebo zvláště před Vánoci na nejrůznějších vánočních trzích. Se svým stánkem jsme se zúčastnili i lounské výstavy Člověk v přírodě. Pravidelně jezdíme na Nostalgické bazárky, které jsou pořádány spřátelenou Náboženskou obcí CČSH v Roudnici nad Labem pod záštitou paní farářky ThDr. Lenky Selčanové.

Veškeré finance jdou na účel péče o zvířátka. Krmivo, veterinární péči a zlepšení prostředí pro ně.

Začali jsme rekonstruovat všechny střechy nad výběhy (tedy nejen ty, které byly poškozeny o rok dříve kroupami), pletivové ploty, prostory v depozitu LDNK. Nakoupili jsme nový nábytek do prostoru pro kočičky náhradou za zničený, začali jsme budovat nové karanténní prostory – ty stávající jsou již velikostně nedostačující zvláště v období zvýšeného příjmu kočiček.

K péči o kočičky a pro cestu k jejich novým domovům však potřebujeme i technické a kancelářské vybavení. Do křemíkového nebe odešel mobil paní provozovatelky, počítač i tiskárna. Zatímco mobil byl nahrazen a počítač používáme všichni zatím své soukromé, tiskárnu nemáme.

Tiskárna je pro nás nezbytná při účasti na osvětové činnosti např. pro přednášky ve školách, ale i při našich prodejních akcích.  Tam všude rozdáváme a také jsme žádáni o materiály ohledně nejen naší činnosti, ale i o péči kolem zvířátek všeobecně.

Poděkování patří

 • Firmě Royal Canin za sponzorský dar 32 pytlů různého granulovaného krmiva
 • Clickandfeed za dodávku sponzorovaného krmiva značky Brit
 • Městské knihovně v Libochovicích, že nám celoročně umožňuje prodej ve svých prostorách ve prospěch našich kočiček
 • Veterinárním lékařkám MVDr. Beranové, Tešnarové a Dubické, které se našim zvířátkům věnují bez ohledu na své pohodlí a ordinační hodiny
 • Nejmenovanému dárci za sušičku
 • Dárcům, kteří prostřednictvím akce Kočičí přání pomohli nakoupit našim kočičkám spoustu krmení a dřevo pro topení v jejich bytě
 • Dárcům, kteří na prodejních akcích "jen" přispívají do kasičky
 • Dárcům nejen homemade věcí, které můžeme prodávat v aukcích a ve stáncích a vám, kteří si tyto věci pořizujete a opět tak pomáháte našim kočičkám
 • Novým podnájemníkům našich kočiček za skvělé domovy
 • Všem, kteří pomáhají zasláním finanční částky v jakékoli výši i četnosti na naše účty

 

Obzvláště děkuji svému manželovi panu Josefu Zárubovi a svým dobrovolnicím, paní Jarmile Lecjaksové, Daně Vondrašové, Ludmile Černé, Kristýně Bělohoubkové a Miluši Tůmové, bez jejichž pomoci se neobejdu.

 

Za Azyl Lucky Jana Zárubová

 

Výroční zpráva 2016

12. 2. 2017

V roce 2016 jsme opět měli k dispozici dva bankovní účty.

První, tzv. běžný, byl založen již před lety, kdy sdružení začalo fungovat. Konečný zůstatek na účtu k 31.12.2016 je 103.000,- Kč Jedná se hlavně o příspěvky lidí, kteří na tento účet přispívají celá léta a kterým vděčíme za mnohaletou přízeň. Vděčíme jim za to, že můžeme již tolik let pomáhat opuštěným zvířatům. Sem také putují příspěvky těch, kteří z jakéhokoliv důvodu nechtějí, aby jejich příspěvky spolku byly každému viditelné.

Druhý – transparentní účet – jsme zakládali v květnu 2015. Sem přicházejí příspěvky dárců, kterým nevadí zviditelnění jejich jmen. A hlavně slouží pro platby z našich aukcí a aukcí ze skupiny Catmánie na Facebooku. Hlavním přínosem tohoto účtu je, že hlavně nepravidelní dárci si mohou zkontrolovat, že jejich peníze opravdu skončili na účtu spolku a také vidí, na co se použily. Pokud je z účtu výběr v hotovosti, je možné zkontrolovat platby (účtenky, faktury) na našem webu https://azyllucky.estranky.cz/fotoalbum/platby-z-transparentniho-uctu/. Přistoupili jsme ke změně umístění, kde zveřejňujeme účty tak, aby byly lépe viditelné. Na původní stránce se obrázky zobrazovaly špatně.

Na transparentním účtu byl k 31.12.2016 zůstatek 79645,37 Kč a za celý rok 2016 jste na něj na pomoc kočičkám zaslali úctyhodných 270283,- Kč.

Na jarmarcích a prodejních akcích (např. Vchynice, Litoměřice, Roudnice n/L, Třebenice, Louny) jste nás podpořili částkou 22.163,- Kč.

 Dostáváme se k bilanci počtu zvířat umístěných v našem azylu.

V průběhu roku 2016 jsme přijali 126 kočiček, 66 jsme jich umístili a 10 kočiček zemřelo. Za zemřelé kočičky bych ráda vzpomněla na Kulicha, Sally, Bohouška a malého slepého Chloupka. Zpět do lokality se po kastraci, ošetření a zaléčení vracelo 35 kočiček z lokalit v Lovosicích, cementárny Čížkovice, Vlastislavi, Malíče a Mšených Lázní. Díky našim výzvám se podařilo nalézt původní majitele 10 kočiček. Do LDN bylo převezeno 5 kočiček. K 31.12.2016 zůstalo v azylu 56 kočiček a kocourků, kteří nenalezli domov nebo jsou z nejrůznějších důvodů neumístitelní.

V tomto výčtu nejsou zaneseny příjmy do našich depozit, LDNK (vyjma převozu do depozita LDN) a taktéž kočičky patřící do skupiny odchytávaných koček u horního lovosického nádraží. Tam jsme odchytávali ještě v průběhu měsíce ledna 2016.

V azylu máme také pejsky.

Přijato bylo 6 psů, 11 psů bylo umístěno (z toho 5 pejskům jsme pomohli s umístěním do nového domova přímo z toho původního) a domov stále hledá 1 pejsek.

Z azylu jste také umísťovali holuba (1), morčata z opuštěné zahrady (2), kohouta (1), králíka opuštěného majitelkou (1), vodní želvy (4 do ZOO Plzeň) a ježky (15 do minizoo v záchranné stanici Hrachov + 5 do Mšených Lázní)

Naše zvířátka jsou samozřejmě pod veterinárním dohledem – paní doktorka k nám pravidelně jezdí a v mezidobí při akutní potřebě se zvířaty jezdíme na ošetření my k ní. Také pravidelně očkujeme, testujeme na různá onemocnění, podezřelá úmrtí prověřujeme pitvou. A kastrujeme, kastrujeme a zase kastrujeme… Za r. 2016 prošlo kastrací v našem azylu 84 kočiček a kocourků a 6 pejsků. Celá péče je samozřejmě nákladná i za normálních okolností. Často se ale vyskytnou případy, kdy je nutné navštívit i specialistu, vzdálenou kliniku nebo jde o vážné poranění. Připomeňme si zde třeba slepého Chloupka, kterému jsme se snažili navrátit zrak a naději na život nebo operace pejska Dárečka. Čivavky Pinky a Belinka je také kapitola sama o sobě – obě holky zničeny u množitele opakovanými porody a následně trpící bolestivými srůsty dělohy a porodních cest.

Příjmem zvířat a jejich umístěním ale naše práce nekončí. Jako každý rok, i letos, se v našem azylu natáčel pořad na pomoc zvířatům „Chcete mě?“ s paní Martou Kubišovou. Dokonce dvakrát.

Zúčastnili jsme se nejen nejrůznějších jarmarků v okolí, ale opět i prodejní akce ke Dni zvířat na lounském výstavišti. Při příležitosti Dne zvířat jsme také měli přednášku o ochraně přírody a zvířat v litoměřické základní škole. Tato akce je již akcí pravidelnou a děti nám při ní předávají vždy výtěžek ze sběru papíru. Pokračovali jsme ve spolupráci se školami v Brozanech, Třebívlicích a Litoměřicích. Nově jsme navázali spolupráci se ZŠ a MŠ v Libochovicích.

Nechybíme ani na cílených akcích jako bylo např. Loučení s prázdninami v libochovickém parku. Díky vstřícnosti Městského úřadu Libochovice jsme měli zajištěno místo pro náš stánek bez poplatku. Městská knihovna v Libochovicích podporuje náš azyl a spolupracuje s námi již několik let – ve svých prostorách vystavuje drobnosti na prodej ve prospěch azylu, pořádá sbírky krmení a čistících prostředků a v neposlední řadě je při vánočních trzích v Libochovicích na stánku knihovny k zakoupení zboží, jehož prodej je určen výhradně pro náš azyl.

Na vánoční trh jsme také obdrželi sponzorský dar MŠ a ZŠ Vroutek spočívající ve výrobcích dětí. Jejich výrobky se moc líbily a některé byly i nedostatkové.

Využili jsme opětovně pozvání Centra Hláska z Roudnice nad Labem, abychom se zúčastnili pod jejich záštitou prodejní a výstavní akce Pomáháme Ježíškovi o druhém adventním víkendu. Také díky paní farářce ThDr. Lence Selčanové a paní ředitelce Kulturních městských zařízení v Roudnici nad Labem PhDr. Marii Imbrové pravidelně prodáváme na akci Nostalgický bazárek.

Pravidelně pořádáme aukce na Facebooku, jejichž výtěžek je určen výhradně na péči o naše zvířata, stejně jako aukční prodej ve skupině FB Catmánie. Pravidelně jsme organizátory zařazováni i do charitativní akce Kočičí přání.

Při všech akcích, kterých jsme se zúčastnili, jsme také prováděli osvětu v ochraně přírody a zvířat a ve věci kastrací.

 V r. 2016 jsme se nezúčastnili žádné umisťovací výstavy. Tentokrát nejsou „na vině“ naše kočičky, ale lidé. I my bohužel trpíme nemocemi.

 

Všem členům a dobrovolníkům spolku Jarmile Lecjaksové, Kristě Bělohoubkové, Daně Vondrašové, Miluši Tůmové, Ludmile Černé a Josefu Zárubovi děkuji za jejich čas a lásku ke zvířatům. Bez té by nikdy nemohli vydržet tak velký nápor každodenní práce, zvláště když většina z nich má povinnosti ke svému zaměstnavateli. Starost o zvířátka je nekonečná, časem neomezená. Děkuji vám všem za váš čas a ochotu kdykoli svůj volný čas obětovat ve prospěch zvířátek.

Pevné nervy přeji všem, kteří opuštěným a týraným zvířátkům pomáhají.

 

Za Azyl Lucky Jana Zárubová

 

Povánoční zamyšlení

27. 12. 2016

Máme za sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce, svátky vánoční. Rozbalili jsme dárky a s očekáváním se díváme k přelomu roku, co nám asi ten rok 2017 přinese. Pod mnoha stromečky mňoukal nebo štěkal (případně o sobě dával vědět jinými zvuky) dárek živý. Já se ptám, co čeká tyto dárky v tom novém roce.

Lidé se na nás často obracejí s dotazem, proč odmítáme nechat adoptovat kotě, které se má stát právě tím živým vánočním dárkem (nebo i jiným, ale pro tentokrát zůstaňme u Vánoc). Tím důvodem je STRACH. Strach, že se naše koťátko se dostane do rodiny, kde je vyslovena podmínka „Buď se postaráš nebo půjde z domu“. Živého tvora pořídí dítěti jako hračku místo plyšáka. Ale když ta „hračka“ Najednou začne vyžadovat krmení, napájení, venčení nebo dokonce začne čůrat a kakat doma po bytě (o nutné veterinární péči nemluvě), kouzlo vánočního dárku je pryč a zvířátko „jde z domu“.

Nejen my, ale všichni v azylech pro zvířata, hledíme s obavami do příštích dnů a týdnů. Každým rokem je vyhozeno jako nepotřebné smetí několik set živých dárků. Některým se dostane zázraku  a jsou odvezeny přímo do azylů nebo je jim nalezen nový domov u sousedů, známých. Některé dárky mají velké štěstí a jsou nalezeny a do azylů nebo do soukromých depozit předány „jen“ hladoví a žízniví. Další mají toho štěstí jen maličko. Při nálezu je takové zvířátko nejen vyhladovělé a dehydratované, ale také obvykle zraněné a na pokraji smrti. A velké části vyhozených živých dárků se nedostane ani té kapičky štěstíčka – umírají zapomenuti, bez pomoci a ve velkých bolestech.

Každé kočičce, která se k nám kdykoli a jakkoli dostane, je poskytnuta veškerá péče – hodiny, dny, týdny a často i měsíce ne zrovna levné léčby, nejistoty, radosti z uzdravování a zoufalství při zhoršení. Nejistoty, zda pacient  zvládne ten šílený nápor bolesti a zranění na těle i na duši. Hlídáme každé nadechnutí, při každém neobvyklém zvuku se bojíme, že se něco děje a těžce nabyté pokroky upadají vniveč. Zažíváme obrovskou radost, když to malé chlupaté klubíčko vybojuje vítězný zápas o život. A při tom společném boji o holý život v každém tělíčku necháváme i kousek svého srdce. Někdy se bohužel nedaří a zápas je prohrán, duše zvířátka odchází za Duhový most a bere tam sebou i kousek té naší.

Pro toto vše odmítáme dávat kočičky zájemcům, kteří je chtějí jako dárek. V každé z nich sídlí kousek našeho srdce a naší duše. Nikdo nedá dobrovolně své srdce a duši na hraní. Ani my nejsme vyjímkou.

Každý rok si přejeme pod stromeček jediný dárek: aby už nikdy nebyl žádný živý dárek vyhozený na smetiště života. Třeba se jednou dočkáme…

 
Celý příspěvek | Rubrika: Články | Komentářů: 0

Útulek v Norimberku v otázkách a odpovědích

27. 6. 2016

Informace získané při exkurzi do norimberského útulku

 

ZVÍŘECÍ ÚTULEK NORIMBERK - je soukromý, existuje již 177 let. 90 % nákladů platí sponzoři a veřejnost a 10 % je od města, tedy město Norimberk poskytuje ročně částku cca 120.000 € a 20.000 € je od města Fürth.

PROVOZ ÚTULKU STOJÍ ROČNĚ 2MILIONY €. Zbytek musí vydělat z pronájmu  haly, zvířecího hřbitova, z pronájmu prostor kliniky veterinářům. Je také velmi silně podporován sponzory a dary drobných dárců. Prostory vet. kliniky jsou pronajímány za výhodný peníz veterinářům a ti za to léčí, operují a ošetřují zvířata útulku.

Útulek má rovněž krásný sál s terasou, který se pronajímá na svatby, hostiny, recepce atd. Pokud je hlučná hudba, spodek budovy se zatáhne protihlukovou stěnou a zvířata nic neslyší.

-3 x týdně je vizita veterinářů.

 

Otázky a odpovědi

-kolik mají zvířat na 1 pracovníka - útulkem ročně projde asi 5000 zvířat/rok,   cca 2000 psů a  stejně koček, zbytek malá zvířata, útulek má 30 stálých zaměstnanců.

Útulek se rozkládá na ploše 40 000 qm.

Umístěná zvířata jsou nalezenci nebo odchyty, odevzdaná nechtěná zvířata a zvířata z ilegálních transportů.

-jak jsou financováni (kdo a jak dlouho na zvíře platí) - města a obce platí za umístění odchycených zvířat, ale není stanovená pevná cena.

-jak jsou kotce veliké a po kolika psech/kočkách je tam mají - většinou po 1.

-materiál na podlaze (dlaždice, pryskyřice, ...) a materiál na mřížích (nerez, pozin, spékaná barva,...)-nerez, železo a sklo. Každý pes má vnitřní kotec, aby nebyl rušen a z toho výběh do venkovního kotce.

-splachují nebo stírají,... vytírají 1x denně, desinfekční prostředky, u psů sprchují hadicí vodou.

-jak řeší pach - myjí

-čím krmí - co mají, kvalitní krmiva jako u nás.

-čím psy/kočky standardně očkují a zda čipují (jsou čipy předregistrované?) čipují - , očkování u koček  i psů . Nejprve vakcinace, čip a odčervení. Kočky proti kočičímu moru, rýmě a paraviróze. Psy proti paraviróze, leptospiróze, hepatitidě, vzteklině a pětikombinace jako u nás. Králíci na mixomatózu.

-zda-li kastrují a pokud ano tak po jaké době od příchodu kastrují - všechny kočky, u psů dle velikosti stáří většinu ano.

-jak řeší agresivitu psů na lidi nebo na zvířata (psycholog, výcvik,...) 1x týdně chodí  specializovaný pracovník, který má tříletý kurs na výcvik i agresivitu

-dávají všem psům výcvik - ne

-jsou všichni psi každý den venčeni mimo útulek a kým (dobrovolník, pracovník,...) ano - mají poblíž park kam chodí dobrovolníci i zaměstnanci denně a výběh pro velké psy. Venčitel musí být plnoletý, člen spolku a projít školením a má legitimaci venčitele. V pondělí je zavírací den, venčí jen ošetřovatelé.

Součástí je psí hřbitov v parku naproti, který také pomáhá svým výnosem financovat provoz útulku.

-jaké jsou základní podmínky pro adopci - viz smlouvy (téměř totožní s SOS for PETS)

-kdo dělá odchyty (útulek, policie, hasiči,...), pokud útulek, jaké mají vybavení (tyče, sítě, elektrické teasery,...) sám útulek dělá odchyty, vyjímečně policie.

-jak dlouho je pes v karanténě - 10 dní

Kapacita útulu je 70 až 80 psů, při zadrženém ileg. transportu až 120, kočky 20 až 30 /extrém maximum 120 koček/dále králíci, myší, křečci, osmáci, hadi, ptáci a ostatní drobná zvířata - kapacita až 300 drobných zvířáte

Pracovní doba od 8 do 17 hod. pohotovost od 17 do 21 hod. Přes noc je pohotovostní služba na telefonu.

Výše adopčního poplatku - adopce psa od 150 až 300 €, dle stáří a zda je kastrován. Štěně až 400 €. Kočka 80 až 120 € dle kastrace. Křeček od 4 €, kastrovaný králík až 55 €.

Pro adopci se vyplňuje dotazník a následně jsou většinou prováděny předkontroly. Kočky se umísťují brzy a dobře, psi čekají 2 až 3 měsíce na adopci.

 

Útulek v Norimberku

19. 6. 2016

V sobotu 18.6.2016 jsme se díky pozvání našich německých přátel vydali společně s několika dalšími kolegyněmi a také kolegou z jiných tuzemských útulků na exkurzi do prostor útulku pro zvířata v Norimberku. Před samotnou exkurzí nám vybylo malinko času, tak jsme k občerstvení po dlouhé cestě využili služeb blízké restaurace. A pak již přesun do útulku :-)

Z veterinárních důvodů nám byly samozřejmě přístupny pouze prostory tak, jako běžným návštěvníkům. Přesto to byl zážitek, na který nejspíš nikdy nezapomeneme.

Tierheim Nürnberg je soukromé zařízení, které se zabírá cca 40 000 m2 a stará se nejen o pejsky a kočičky, ale i spoustu dalších zvířat. Mimo pavilonů zvířat patří k útulku i velké venkovní prostory k venčení psů a také zvířecí hřbitov. Na tato dvě místa jsme se bohužel z nedostatku času už nepodívali. Zapovězeny nám také z pochopitelných důvodů zůstaly prostory nemocnice a ordinací veterinárních lékařů. Pronájem veterinárních ordinací přináší útulku dvojí benefit – peníze pro útulek a levnější, a přitom rychlou, zdravotní péči pro zvířátka. Peníze jsou všude základem pro fungování. Jako podporu dostává útulek cca 10% svého rozpočtu od města Norimberku a 2% od sousedního města. Útulek má proto svůj vlastní obchod a bez sponzorů a adopčních poplatků by to také nešlo. Další eura přinesou i majitelé zvířat, kteří chtějí své zvíře v útulku z jakýchkoli důvodů odložit. Jsou povinni uhradit náklady v plné výši. V jedné z budov je v patře i společenská místnost, která je pronajímána na různé oslavy a semináře. Od prostor pro zvířátka je oddělena ve stropě umístěnou protihlukovou izolací a vchod se dá uzavřít zvláštní taktéž protihlukovou zástěnou pro případ, že akce trvá do nočních hodin.

Co se týče adopčních poplatků, je tam jedna zajímavost, která se u nás v ČR – pokud vím – nikde nevyskytuje. Výše poplatku není pevně stanovena, ale odvíjí se podle toho, jak je zvířátko velké (za pudlíka zaplatíte méně než za vlkodava) a také jak náročné bylo zvířátko dostat do stavu vhodného k adopci. Zohledněno je tedy nejen druh adoptovaného zvířátka, ale i to, jakou veterinární péči prošlo (krom povinné jako např. očkování) a délka umístění v útulku do doby adopce. Pohybovat se může od 2 euro za drobného živočicha až třeba po 200 euro za pejska. I přes tento – pro nás vysoký – poplatek jsme za dobu trvání exkurze viděli odcházet několik novopečených majitelů převážně kočiček.

Kapacita útulku je cca 150 pejsků a 130 kočiček. Plus samozřejmě ostatní zvířátka :-) Protože útulek ale slouží jako záchytný pro umístění zvířátek z nelegálních převozů v rámci EU, je počet zvířat často o desítky vyšší.

Odjížděli jsme s vědomím, že o takových prostorech, možnostech veterinární péče (a že náš azyl má na veterináře štěstí) a hlavně o legislativě na ochranu zvířat se nám bohužel může jen zdát.

A ještě věc nás velmi překvapila, protože jsme zvyklí na úplný opak: nikdo se nedohaduje, když má za zvíře zaplatit při adopci nebo umístění, nekomentuje ani výši poplatku. To u nás je takový přístup spíše vyjímkou (těmto vyjímkám čest)...

 

 

Noriberský útulek ná samořejmě své webové stránky i Facebook.

A my pro vás připravili pár fotografií :)

Nebo se můžete podívat, jak útulek nafotila naše kolegyně z jiného azylu :-)

 

Výroční zpráva za rok 2015

12. 2. 2016

Výroční zpráva 2015

 

V prvních měsících roku 2015 jsme se snažili dostát novým zákonům a s pomocí Mgr. Michala Mlejnka jsme dosáhli u soudu změny z „občanského sdružení“ na „zapsaný spolek“. Na 5 let tak máme vystaráno, poté se musí vše znovu obnovit – tedy pokud zase nedojte k nějakým „důležitým“ změnám.

 

V roce 2015 jsme také poprvé měli k dispozici dva bankovní účty.

První, tzv. běžný, byl založen již před lety, kdy sdružení začalo fungovat. Od 1.1.2015 do 31.12.2015 nám na tento účet dorazilo celkem 120.000,- Kč. Jedná se hlavně o příspěvky lidí, kteří na tento účet přispívají celá léta. A pak také o příspěvky těch, kteří z jakéhokoliv důvodu nechtějí, aby jejich příspěvky spolku byly každému viditelné.

Druhý – transparentní účet – jsme zakládali v květnu 2015. Hlavním důvodem byla skutečnost, že pořadatelé některách akcí na podporu neziskových organizací trvali na zviditelnění přispěvatelů. Díky tomuto účtu jsme se mohli zúčastnit akce skupiny Catmánie působící na facebooku, s názvem 20 za 20. Můžeme také prodávat přes aukční skupinu Catmánie. Hlavním přínosem tohoto účtu je, že hlavně nepravidelní dárci si mohou zkontrolovat, že jejich peníze opravdu skončili na účtu spolku a také vidí, na co se použily. Pokud je z účtu výběr v hotovoti, je možné zkontrolovat platby (účtenky, faktury) na našem webu https://azyllucky.estranky.cz/clanky/platby-z-transparentniho-uctu.html

Na transprentní účet jsme od založení účtu do 31.12.2015 přijali platby v celkové výši 143.265,- Kč.

 

V roce 2015 jsme se také více zúčastňovali různých jarmarků. Za prodej zboží a darem v kasičkách nám přistálo celkem 29.000,- Kč.

 

Dostáváme se k bilanci počtu zvířat umístěných v našem azylu.

V průběhu roku 2015 jsme přijali 113 kočiček, 75 jsme jich umístili a 21 kočiček zemřelo. K 31.12.2014 zůstalo v azylu 56 kočiček a kocourků, kteří nenalezli domov nebo jsou z nejrůznějších důvodů neumístitelní.

V tomto výčtu nejsou zaneseny příjmy do našich depozit, LDNK a taktéž kočičky patřící do skupiny odchytávaných koček u horního lovosického nádraží.

V azylu byli umístěni také pejsci, kterým jsme v průběhu roku našli domovy – yorkšír Filip a slepá kříženka Sněženka.

 

Příjmem zvířat a jejich umístěním ale naše práce nekončí. Jako každý rok, i letos, se v našem azylu natáčel pořad na pomoc zvířatům „Chcete mě?“ s paní Martou Kubišovou. Zúčastnili jsme se nejrůznějších jarmarků v okolí, ale třeba i ve Slaném nebo prodejní akce ke Dni zvířat na lounském výstavišti. Při příležitosti Dne zvířat jsme také měli přednášku o ochraně přírody a zvířat v litoměřické základní škole. Tato akce je již akcí pravidelnou a děti nám při ní předávájí vždy výtěžek ze sběru papíru. Tentokrát to byly 2000,- Kč. Navázali jsme spolupráci se školami v Brozanech, Třebívlicích a Litoměřicích.

Nechybíme ani na cílených akcích jako bylo např. Loučení s prázdninami v libochovickém parku. Díky vstřícnosti Městského úřadu Libochovice jsme měli zajištěno místo pro náš stánek bez poplatku. Městská knihovna v Libochovicích podporuje náš azyl a spolupracuje námi již několik let – ve svých prostorách vystavuje drobnosti na prodej ve prospěch azylu, pořádá sbírky krmení a čistících prostředů a v neposlední řadě je při vánočních trzích v Libochovicích na stánku knihovny k zakoupení zboží, jehož prodej je určen výhradně pro náš azyl.

Využili jsme i pozvání Centra Hláska z Roudnice nad Labem, abychom se zúčastnili pod jejich záštitou prodejní a výstavní akce Pomáháme Ježíškovi o druhém adventním víkendu.

Pravidelně pořádáme aukce na facebooku, jejichž výtěžek je určen výhradně na péči o naše zvířata.

Navázali jsme spolupráci s Městem Lovosice na základě Dohody o umístění ohledně bezprizorních a nalezených koček na území města. Od doby platnosti této Dohody jsme pomohli s odchytem celkem 38 koček – část se vracela do původních lokalit, část zůstala v našem azylu.

Při všech akcích, kterých jsme s zúčastnili, jsme také prováděli osvětu v ochraně přírody a zvířat a ve věci kastrací.

 

V r. 2015 jsme se nezúčastnili žádné umisťovací výstavy. Na několik jsme byli přihlášeni, bohužel naši účast vždy překazila nemoc našich kočiček. Prakticky celý rok 2015 bojujeme s kalicivirozou a panleukopenií. Kočičky, i když se posléze uzdraví, musí pobýt ještě nějakou dobu v karanténě a nelze je naočkovat a my tak nestačili splnit veterinární podmínky účasti na jednotlivých výstavách.

 

Za Azyl Lucky Jana Zárubová

 

Výroční zpráva za rok 2014

22. 2. 2015

 

Výroční zpráva azylu pro rok 2013

12. 2. 2014