Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2018

10. 3. 2019

Rekapitulace zvířátek

příjem: 121 koček + 40 koček depozit Praha

               8 psů

               7 králíků

               19 ježků

 

umístěno: 79 koček + 40 koček depozitum Praha

                    7 psů

 

za duhový most odešlo: celkem 46 koček

                                             1 pes

 

navráceno do původní lokality: 22 koček  + 20 koček z depozita Praha

 

Obecné informace

 • opět jsme v únoru natáčeli pořad "Chcete mně?"
 • zřídili jsme nové depozitum v Lounech
 • zúčastnili jsme se dvou umísťovacích výstav. Na jedné nabízela naše kočičky depozitářka z Loun a byla neúspěšná. Na druhé pak naše depozitum Praha umístila jednu kočičku, další byla rezervována a v dohodnutém termínu odjela do nového domova.
 • uzavřeli jsme dohodu o pomoci bezprizorním kočičkám s městem Třebenice
 • naše depozitum v Mšených lázních se proměnilo na Ježčí vesničku, kde je pečováno o nemocné a jinak na životě ohrožené živé "jehelníčky"
 • plánujeme našim kočičkám otevřít nové prostory, které budou primárně určeny našim důchodcům. Tyto prostory však před přestěhováním kočiček  potřebují naléhavě opravit a dovybavit hlavně topením.
 • pokračujeme v pořádání přednášek na základních školách. Zájem dětí i jejich učitelů o naši činnost a ochranu přírody obecně je obrovský a nám to činí ještě větší radost.
 • pomáháme s odchytem a léčením kočiček ve vyloučených lokalitách, např. kauza Bílina

 

Finanční zabezpečení činnosti, které nám pomáhá zlepšit podmínky života našich svěřenců a pokrýt jejich často finančně náročnou léčbu po přijetí do azylu.

 • pořádáním aukcí darovaných věcí na Facebooku
 • prodejem darovaných věcí na výstavách - umísťovacích, vánočních trzích  nebo také např. lounské "Člověk v přírodě"
 • účastí v akci "Strom přání" - toto je pro nás opravdu velmi velká pomoc a my nemůžeme organizátorům dosti poděkovat za pořádání této akce a jejich čas, který jí věnují
 • finanční dary od drobných dárců přicházejících pravidelně i nepravidelně na naše účty a přispěvatelům do kasičky při akcích
 • hmotné dary (krmivo, stelivo, dřevo...)

 

Poděkování patří zejména

 • libochovické knihovně, která nám umožnila prodávat v charitativním krámku při Rozsvícení vánočního stromu
 • veterinárním lékařkám MVDr. Beranové, Tešnarové a Dubické, které se našim zvířátkům věnují bez ohledu na své pohodlí a ordinační hodiny
 • manželům Zedníkovým za darování dřeva z poražených stromů na jejich pozemku a také nařezání a naštípání na vhodné rozměry
 • studentům z Prahy, kteří nám darované dřevo nezištně dovezli a složili na místo
 • pánovi, kteřý nám bez nároku na jakoukoli odměnu vyrobil a na krmném místě sestavil "panelák" pro toulavé kočičky
 • p. Lence, která pro nás šije různé pelíšky, tunely, neprotékavé podložky
 • p. Lence (shoda jmen pouze náhodná), která nám do aukce mimo jiné vyrobila gelové svíčky
 • skutečným i virtuálním "adoptivním rodičům" našich kočiček
 • prostě děkujeme všem, kdo nám pomáhají podle svých sil a možností - seznam by byl dlouhý a stejně bych určitě na někoho zapoměla. Není malé pomoci, je jen snaha učinit kočičkám bez domova jejich úděl snesitelnější.

 

Za Azyl Lucky Jana Zárubová